τα βαθύτερα ποτάμια ρέουν σιωπηλά

Τα βαθύτερα ποτάμια ρέουν σιωπηλά. Η παράσταση πραγματεύεται την μυστηριώδη εξέλιξη του ταξιδιώτη-ανθρώπου στον χρόνο. Με βασική επιρροή την Ιαπωνική μυθολογία και τέχνη , ο ταξιδιώτης μεταφέρεται στο σήμερα. Αποκτά εμπειρίες και σκέψεις που το ενώνουν (σήμερα) με την μυθολογία της Ιαπωνίας. Μη γνωρίζοντας το τέλος – το χρόνο περπατά και γίνεται ένα με τους μύθους του τότε, σκέψεις του σήμερα.