Ελεύθειν όπου ερά. Ταινία μικρού μήκους για τα 200 χρόνια της επανάστασης.

“ελεύθειν όπου ερά”

ταινία μικρού μήκους αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την επανάσταση

Χρονικά βρισκόμαστε πριν την επανάσταση του 1821, τη στιγμή που έπρεπε να ληφθεί η απόφαση. Η απόφαση όμως πριν λάβει συλλογικό χαρακτήρα, πρέπει να εδραιωθεί στη ψυχή του καθενός ατομικά. Και αυτό είναι το αντικείμενο της ταινίας.

Ένας μαχητής του ’21 βρίσκεται σε έναν αγώνα εσωτερικής επαλήθευσης, έναν αγώνα με σύμμαχο την ψυχή του που τον οδηγεί και του υποδεικνύει το δρόμο μέχρι να συναντήσει την Ελευθερία την οποία θα πρέπει να τη διεκδικήσει με το υπέρτατο τίμημα…